افزایش خطوط هوایی وارش

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری هواپیمایی وارش، به منظور تکمیل کادر کارشناسی واحد تداوم صلاحیت پروازی خود از نیروهای باتجربه‌ی این حوزه و مسلط به مباحث کنترل…

مشاهده بیشتر