برگزاری دوره‌ی آموزش ایمنی زمینی

دوره‌ی آموزشی ایمنی زمینی ویژه‌ی همکاران دفتر ساری هواپیمایی وارش برگزار شد. در این دوره مباحث اساسی ایمنی توسط استاد عليخاني برای همکاران گروه تشریح و آموزش داده شد.

به اشتراک بگذارید