افزایش خطوط هوایی وارش

افزایش خطوط هوایی وارش

افزایش خطوط هوایی وارش هواپیمایی وارش در راستای افزایش خطوط هوایی و بالابردن میزان خدمت‌رسانی به همراهان خود، مسیرهای پروازی جدید را به شرح زیر به برنامه‌ی پروازهای خود اضافه کرده است: از روز ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساری-مشهد-ساری از روز ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ مشهد-آبادان- مشهد مشهد-اهواز-مشهد تهران-آبادان-تهران تهران-بوشهر-تهران مشهد-اصفهان-مشهد