افزایش خطوط هوایی وارش

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری هواپیمایی وارش، به منظور تکمیل کادر کارشناسی واحد تداوم صلاحیت پروازی خود از نیروهای باتجربه‌ی این حوزه و مسلط به مباحث کنترل داده‌های هواپیما تهیه‌ی برنامه‌ی تعمیراتی (AMP) تحلیل AD و SB دعوت به همکاری می‌کند. افراد واجد شرایط می‌توانند با دردست داشتن رزومه‌ی تجربیات قبلی خود در ساعت اداری (8:30 لغایت…

افزایش خطوط هوایی وارش

افزایش خطوط هوایی وارش

افزایش خطوط هوایی وارش هواپیمایی وارش در راستای افزایش خطوط هوایی و بالابردن میزان خدمت‌رسانی به همراهان خود، مسیرهای پروازی جدید را به شرح زیر به برنامه‌ی پروازهای خود اضافه کرده است: از روز ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساری-مشهد-ساری از روز ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ مشهد-آبادان- مشهد مشهد-اهواز-مشهد تهران-آبادان-تهران تهران-بوشهر-تهران مشهد-اصفهان-مشهد