آغاز به کار پروازهای هواپیمایی وارش به مقصد بیشکک - قرقیزستان