افزایش خطوط هوایی وارش

هواپیمایی وارش در راستای افزایش خطوط هوایی و بالابردن میزان خدمت‌رسانی به همراهان خود، مسیرهای پروازی جدید را به شرح زیر به برنامه‌ی پروازهای خود اضافه کرده است:
از روز ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ساری-مشهد-ساری
از روز ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
مشهد-آبادان- مشهد
مشهد-اهواز-مشهد
تهران-آبادان-تهران
تهران-بوشهر-تهران
مشهد-اصفهان-مشهد

به اشتراک بگذارید