COVID-19

COVID-19 احترامـا، باسـتحضار می رسانـد به جهت رفـاه حـال شما مسـافرین محترم ، شرکت هواپیمایی وارش مبـادرت به استرداد کامل وجه بلیت خریداري شده مسافرانی…

مشاهده بیشتر

حقوق مسافر

حقوق مسافر مسافرین محترم هواپیمایی وارش احتراماَ فواصل زمانی بین دو پرواز یا MINIMUM CONNECTION TIME جهت پرواز های داخلی و خارجی جهت استحضار و…

مشاهده بیشتر