رویه ، مقررات و نحوه محاسـبه هزینه حمـل موجود زنـده

مسافر محترم شرکت هواپیمایی وارش

با درود؛

احتراماً  رویه ، مقررات و نحوه محاسبه هزینه حمل موجود زنده در پروازهای هواپیمایی وارش به شرح ذیل می باشد:

چگونگی محاسبه مقدار کرایه حمل موجود زنده

1- هزینه پرندگان خانگی = وزن کامل پرنده بهمراه قفس (تا 10کیلو به میزان 10 کیلو و بیشتراز آن وزن واقعی )×4×مقداراضافه بار مسیر

2- هزینه حیوانات اهلی و خانگی = وزن کامل حیوان بهمراه قفس×3 ×مقدار اضافه بار مسیر

این هزینه جدا از مقدار بار مجاز رایگان مسافر در هر مسیر و کلاس پروازی است و هر مسافر درصورت نداشتن بار همراه نیز موظف به پرداخت این هزینه بعنوان کرایه حمل می باشد.

مدارک موردنیاز :

  • قفس مناسب

قفس باید به اندازه ای باشد که حیوان بتواند درآن بایستد و دارای منافذ تهویه باشد.در صورت بیشتر بودن وزن یا سن باید در قفس های جداگانه سفر نمایند.حیوان مادر و حداکثر سه فرزندش در صورتی که از سن بچه ها بیش از 12هفته نگذشته باشد و هر کدام بیش از 2 (دو) کیلو وزن نداشته باشند و به راختی در یک قفس قرار گیرند امکان حمل دارند.

  • شناسنامه و کارت واکسیناسیون

ضمناً هر مسافر حداکثر 1(یک) قلاده سگ یا گربه یا 5 (پنج) قطعه پرنده تزئینی میتواند حمل نماید و سن مناسب فرزندان سگ و گربه ، حداقل 10 هفته می باشد . مسافر موظف است چند ساعت پیش از پرواز غذای سبک به حیوان دهد تا دچار ناراحتی نگردد و در صورت وجود پرواز بیش از 2 ساعت بمیزان کافی آب در قفس قرار دهد.

هواپیمایی وارش از پذیرفتن حیوانات گرانقیمت ، حیوانات وحشی ، انواع آبزیان ، جوجه پرندگان بصورت تنها ، پیله حشرات و حیوانات غیر خانگی بصورت روش همراه معذور و فقط با دارا بودن تمامی مدارک ذکر شده و رعایت شرایط حمل و نقل بارنامه ، بصورت غیر همراه امکان پذیر می باشد .

وارش

لذت پرواز

 

به اشتراک بگذارید