لیست آزمایشگاه های معتبر

لیست آزمایشگاه های معتبر

مسافرین محترم هواپیمایی وارش

با سلام و احترام

ضمن سپاس از انتخاب هواپیمایی وارش ، آزمایشگاه های مورد تائید جهت انجام تست PCR و گواهی سلامت به استحضار می رسد:

 • آزمایشگاه مرکز قلب شهید رجایی -تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان طالقانی -تهران
 • آزمایشگاه بیمارستان عرفان نیایش- تهران
 • بیمارستان نیکان-تھران آزمایشگاه انستیتو پاستور (جھت دیپلمات ھا و مامورین دولت جمھوری اسلامی ایران)
 • آزمایشگاه آذر مھر-اصفھان
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی آزاد-کرج
 • آزمایشگاه مرکزی جھاد دانشگاھی واحد خراسان- مشھد
 • آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی مشھد آزمایشگاه نیکان-مشھد
 • آزمایشگاه دکتر اجتھادی-مشھد
 • آزمایشگاه پردیس-مشھد
 • آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک پزشکی رازی-کرج
 • آزمایشگاه بھنام وابسته به شرکت پادیاب طب- ھشتگرد
 • آزمایشگاه تخصصی میکروب شناسی پزشکی پارس- شیراز
 • آزمایشگاه ژنتیک پزشکی و پاتوبیولوژی فجر- ساری
 • بیمارستان شرکت نفت-اھواز بیمارستان فوق تخصصی جزیره کیش
 • آزمایشگاه مھر بوشھر
 • آزمایشگاه دانش تبریز
 • آزمایشگاه فارابی ھمدان
 • آزمایشگاه جم گیلان
 • آزمایشگاه ژنتیک امام علی یزد
 • آزمایشگاه نوین ژنتیک ساری

٩٦ ساعت قبل از ورود به ايران و٧٢ ساعت قبل از ورود به تاجيكستان نياز به تهيه تست هست.

سلامت شما اولویت ماست.

ارتباط با مشتریان شرکت هواپیمایی وارش

به اشتراک بگذارید