هفته جهانی ناشنوایان و کم شنوایان

هفته جهانی تکریم ناشنوایان و کم شنوایان:

 با توجه به هفته جهانی تکریم ناشنوایان و کم شنوایان، بدینوسیله به استحضار می رساند ، مسافرین باشرایط مذکور میتوانند از30 درصد تخفیف بلیت سفر خود در بازه زمانی 5 الی 9 مهرماه برخوردار گردند. مسافرین محترم فوق الذکر می توانند با در دست داشتن مدارك معتبر سازمان بهزیستی با مراجعه به دفتر فروش این شرکت واقع درخیابان یوسف آباد ، بین خیابان 20 و 22 ،پلاك 192 ،طبقه 2 ،واحد 4 آژانس مهرپویان

 

به اشتراک بگذارید