چک های هواپیما

چک های دوره ای هواپیما :

هر هواپیما طی دوران حیات می بایست جهت ایمنی در دوره های زمانی خاصی مورد بازرسی فنی قرار گیرد . این زمانها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه عملیاتی هواپیما متغیراست. همچنین میزان سیکل پروازی و اینکه هواپیما چه تعداد تیک اف یا لندینگ داشته است ، زمان رسیدن به چک های دوره ای را مشخص میکند .هواپیماها به طور معمول 4 نوع چک تعمیراتی را پشت سر میگذارند .

1 A – Check

چک A اولین چک و بازبینی برای هواپیماهاست. به طور معمول از نظر زمانی برابر با یک ماه تا یک ماه و اندی و از نظر عملیاتی هر  500 ساعت پرواز زمان فرا رسیدن این چک هست.

برای این چک معمولا در رمپ ،مورد بازبینی قرار میگیرد و هواپیما از رده پروازی خارج نمیشود. ازین رو انجام این چک زمان زیادی را تلف نمیکند .

2 B – Check

این چک بعد از چک A انجام میشود و از نظر زمانی سه الی 4 ماه بعد از آخرین چک میباشد . این چک شباهت های زیادی با چک A دارد و  در محوطه فرودگاه انجام می پذیرد .

3 C – Check

در این چک هواپیما می بایست به اشیانه یا هنگر مراجعه کند و قطعات مختلف هواپیما مورد بازبینی دقیق قرار میگیرد تا اشکالات موجود بر طرف گردد . زمان تقریبی فرا رسیدن این چک به طور معمول بین یک سال تا یک و سال نیم است  . از نظر تعداد ساعات پروازی حداقل 2500 ساعت تا 3000 ساعت پروازی  که از فعالیت هواپیما گذشت، زمان C – Check فرا میرسد.

4 D – Check

سنگین ترین دوره بازبینی هواپیما را D – Check میگویند . در این دوره که به طور متوسط هر 5 سال انجام میشود ، کلیه قطعات هواپیما  از بدنه جدا گشته و هر قسمت جداگانه بررسی میشود. معمولا هواپیماهای فرسوده در این چک مشخص و از رده خارج میشوند . امکانات تعمیراتی در این چک فراتر از مراکز تعمیراتی متوسط است و باید در پایگاه های عملیاتی قدرتمند (مثل لوفت هانزا) تکنیک انجام شوند. در واقع اکثر ایرلاینها این سطح از تعمیرات و نگهداری را در اختیار  ندارند و مراکز منطقه ای و جهانی جوابگوی ایرلاینهاست.

از نظر زمانی این چک بیشتر از همه هواپیما را از خط پروازی دور نگه میدارد و میزان هزینه ها در این چک چند میلیون دلاری است . بنابراین باید دارای صرفه اقتصادی در آن  شرکت باشد تا هواپیماها بعد از D-Check  مجددا به خط پروازی برگردند .

البته daily check  هم هست که مهمترین check می باشد که شامل exterior check, static discharger, static port و… و همچنین چک های داخل کاکپیت می باشد.

به اشتراک بگذارید