Airport Service

تعریف عمومی خدمات فرودگاهی

پل ارتباطی و واسطه ای بین ایرلاین و مسافران که زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری و بر طبق قوانین و دستورالعملهای بین المللی یاتا و ایکائو اقدام به انجام عملیات مربوط به هر پرواز طبق قرارداد فی مابین ایرلاین و شرکت خدمات فرودگاهی می نماید می باشد.

تعریف ارائه شده در دستورالعمل تاسیس شرکتهای خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ ) از سوی سازمان هواپیمایی کشوری

ماده 2 و 3 : شرکت خدمات زمینی فرودگاهی به شخص حقوقی اطلاق می شود که از سازمان هواپیمایی پروانه بهره برداری در یک یا چند فرودگاه را دریافت داشته و تصدی امور اداره ، نگهداری و بهره برداری خدمات زمینی فرودگاهی را به عهده دارد که شامل تامین و تعمیر و نگهداری وسایل و تجهیزات ، تامین نیروی انسانی مجرب ، جابجایی مسافر و بار ورودی و خروجی از هواپیما به پایانه و بالعکس ، سوار و پیاده کردن مسافر، تخلیه و بارگیری ، حمل افراد بیمار و معلول و سالخورده ، انجام تشریفات مسافر ورودی و خروجی در پایانه ها ، قبول و پذیرش بار خروجی و تحویل بار ورودی به صاحب بار ، جابجایی و هدایت تجهیزات مورد نیاز هواپیما جهت خدمت رسانی ، نظافت هواپیما ، نگهداری اشیای گمشده می گردد.

نوع فعالیت

نوع فعالیت شرکت خدمات فرودگاهی (هندلینگ) مبنی بر ارائه ی خدمات مسافر و بار همراه ، خدمات کنترل بارگیری ، خدمات هواپیما ، خدمات بار و پست ، خدمات کترینگ ، و خدمات سوختگیری و ... می تواند باشد.

که البته لازم به ذکر است که برخی از خدمات فوق میتواند به چند شرکت خدماتی تخصصی کوچکتر تقسیم و محول شود که بنا به قرارداد فی مابین شرکتها قابل اجرا می باشند.

بخش‌های خدمات فرودگاهی

خدمات مسافر و جامه دان

خدمات رمپ و نظافت هوایما

لودکنترل

خدمات بار و پست

خدمات یخ زدایی هواپیما

هماهنگی جهت خدمات ایمنی و حراستی

فرودگاه های تحت پوشش

  (با استفاده از DCS و امکان پذیرش بلیطهای الکترونیکی با کلیه روشهای موجود)

 • انجام امور پذیرش و سوار نمودن مسافرین
 • انجام امور پذیرش جامه دان
 • جمع آوری اضافه بار
 • ارائه خدمات به مسافرین توانخواه
 • انجام امور مسافرین کودک بدون همراه
 • انجام امور جامه دانهای مفقودی و خسارت دیده با استفاده از سیستم World Tracer
 • خدمات انتقال مسافرین، جامه دان، بار و پست به/از هواپیما
 • تخلیه و بارگیری مسافرین، جامه دان، بار و پست
 • خدمات نظافت هواپیما و ارائه دستگاههای آب و سرویس بهداشتی
 • خدمات انتقال اقلام کیترینگ به/از هواپیما و تخلیه و بارگیری و جابجایی اقلام کیترینگ در هواپیما
 • ارائه خدمات Push Back و Head Set
 • انجام تخلیه و بارگیری هواپیماهای باری با بهره گیری از تجهیزات زمینی ویژه هواپیماهای باری (MDL, ….)
 • نگهداری و کنترل ظروف بارگیری و ارسال تلکسهای مربوطه
 • تهیه لودشیت و لودپلن از طریق DCS و یا دستی توسط نیروهای آموزش دیده و دارای گواهینامه
 • انجام خدمات لودکنترل به روش CLC
 • نظارت بر بارگیری هواپیما بر اساس لودپلن
 • فایل کردن Flight Plan
 • ارسال و دریافت تلکسهای عملیاتی
 • انجام هندلینگ مدارک بار و پست با استفاده از سیستم های نرم افزاری
 • انجام هندلینگ فیزیکی بار و پست
 • احراز هویت مسافرین
 • نگهبانی از هواپیما
 • کنترل امنیتی تخلیه و بارگیری و تردد به هواپیما CLC
 • بدرقه امنیتی جامه دان
 • بدرقه امنیتی بار
 • X-RAY و بازرسی دستی بار و پست
 • شناسایی کالاهای خطرناک در جامه دان مسافر
 • تهران
 • ساری
 • کیش
 • اصفهان
 • مشهد
 • شیراز
 • بندرعباس
 • اهواز
 • ابادان

آشنایی با بعضی تعاریف و مفاهیم فرودگاهی

فرودگاه

منطقه ای بر روی زمین یا آب (شامل کلیه ساختمان ها، تاسیسات و تجهیزات نصب شده ) است که از کل یا بخشی از آنها برای ورود، خروج و جابجایی زمینی انواع وسایل پرنده و تسهیلات بار و مسافر مشخص استفاده میگردد.

مدیر فرودگاه

شخصی است که براساس ضوابط هدایت و راهبری یک فرودگاه را بر عهده دارد.

بهره بردار فرودگاه

شخصی است اعم از مالک یا غیر مالک که به نحوی از انحاء تمام و یا قسمتی از فعالیت عملیاتی و تجاری یک فرودگاه را به عهده دارد.

مالک فرودگاه

شخصی حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه کشور و با کسب مجوز از سازمان، مالکیت یک فرودگاه را بعهده دارد.

گواهینامه فرودگاهی

گواهینامه ای که توسط سازمان بر اساس مقررات مربوط برای فعالیت عملیات یک فرودگاه یا یک هلی پورت صادر می گردد.

نشریه اطلاعات هوانوردی ایران (AIP)

نشریه ای که توسط سازمان هواپیمایی و یا با تایید آن منتشر میشود و در بردارنده اطلاعات هوانوردی کشور جمهوری اسلامی ایران است که برای ناوبری هوایی ضروری می باشد.این نشریه برای کلیه کشورها تهیه می گردد.

خدمات فرودگاهی

مجموعه خدماتی است که به وسایل پرنده، خدمه پروازی، مسافر، محمولات پستی، بار و غیره در فرودگاه ارائه می شود.

ارائه کنندگان خدمات فرودگاهی

اشخاص یا موسساتی که بر اساس مجوزهای صادره از سازمان نسبت به ارائه تمام و یا قسمتی از خدمات فرودگاهی در یک فرودگاه اقدام می نمایند.

فرودگاه عمومی

فرودگاهی که دارای طول باند حداقل 800 متر و عرض حداقل 15 متر بوده و برای جابجایی مسافر، بار و محموله های پستی مورد استفاده قرار می گیرند و شامل انواع ذیل می باشند:

فرودگاه بین المللی

فرودگاهی که برای پروازهای بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرودگاه داخلی

فرودگاهی است که صرفا برای پروازهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرد.

فرودگاه مرز هوایی

فرودگاه داخلی است که حسب مورد در شرایط و زمان خاص با تامین امکانات و تجهیزات مربوطه مورد استفاده پروازهای بین المللی قرار میگیرد.

فرودگاه خاص

فرودگاهی است که صرفا برای کاربری های خاص از جمله ورزشی، تفریحی، آموزشی، کشاورزی ... مورد استفاده قرار می گیرد.

فرودگاه کنترل شده

فرودگاهی که در نشریه اطلاعات هوانوردی در طبقه بندی D قرار گرفته اند و در آن خدمات کنترل ترافیک هوایی به پروازها ارائه می شود.

فرودگاه کنترل نشده

فرودگاهی که در نشریه اطلاعات هوانوردی در طبقه بندی G قرار گرفته اند و در آن خدمات کنترل ترافیک هوایی به پروازها ارائه نمی شود و تنها ارائه اطلاعات ترافیک هوایی ارائه می گردد.

1 General Information
2 Education And Skills