دفتر اکباتان

آدرس : استان تهران-تهران- اکباتان, خ نفیسی, کوچه کیوان, پلاک 4

کدپستی : 1393783173

تلفن : ٤٩٧٤٣

روابط عمومی:

داخلی156

ایمیل : PR@varesh.aero

ارتباط با مشتریان:

داخلی145

ایمیل : CRM@varesh.aero

سرمایه های انسانی:

داخلی177

ایمیل : HR@VARESH.AERO

شماره تماس حراست:

44669312

ایمیل : sec@varesh.aero