اطلاعات پزشکی

Continunning Airservices

مسافر گرامی :

خواهشمند است در صورت بیماری که ماهیت آن سبب بروز مشکل در پرواز می شود ، فرم تایید صلاحیت پزشکی را در سه نسخه پرینت و اطلاعات آن را پر نمایید و همچنین فرم ذیل را 72 ساعت پیش از پرواز جهت تایید پزشک هوایی پر کنید و به کانتر پذیرش آن را تحویل نمایید.